Saturday, September 12, 2009

Ar-Rahman ; 57-62

"Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?

Maka adakah kamu perhatikan, tentang (benih manusia) yang kamu pancarkan.

Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya?

Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah,

Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (di dunia) dan membangkitkan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?"

No comments: